وصال چت

وصال چت فارسی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد واین چت روم بزرگ ودیدنی محیط گرم وشادی برای دختر وپسر هایی ناز ایرانی  می باشد که در بخش هایی ناز ایرانی می باشد که از قبیل اتاق گفتگویی انلاین وصال چت ،وبلاگ بزرگ وصال چت  ،جامعه ای مجازی وصال چت ،تبلیغات وصال چت ،شرایط مدیریت ونظارت در وصال چت ،وب سابت تفریحی وصال ،می باشد