شمال چت

شمال چت فارسی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد وشامل وبلاگ بزرگ شمال چت ،تبلیغات شمال  ،جامعه ای مجازی شمال چت ،اتاق گفتگویی انلاین شمال چت ،شرایط مدیریت ونظارت در شمال چت ،ورود به شمال چت ،وب سایت تبلیغات شمال چت ،در خدمت همه جوانان عزیز ایرانی می باشد