قشم چت

قشم چت در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد واین چت روم بزرگ که محیطی گرم وشاد برای دختر وپسر هایی ناز ایرانی می باشد و در قسمت هایی متفاوت وبلاگ بزرگ قشم چت ،جامعه ای مجازی قشم چت ،تبلیغ ات قشم چت ،شرا یط مدیریت ونظارت در قشم چت ،ور ود به قشم چت ،وب سایت بزرگ تبلیغات قشم چت می باشد