لاف چت

لاف چت فارسی در سال ۱۳۹۰ تا سیس شد این چت روم بزرگ ودیدنی مکانی گرم وشاد برای شما جوانان عزیز ایرانی می باشد ودر قسمت هایی گوناگونی مانند وبلاگ بزرگ لاف چت ،اتاق گفتگویی انلاین لاف چت ،تبلیغات لاف چت ،جامعه ای مجازی لاف چت ،شرایط مدیریت ونظارت در لاف چت ،وب سایت تبلیغات لاف چت می باشد.